Інтелектуальні полімерні композиційні матеріали в суднобудуванні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Івіцький, І. І.
Ivitskiy, Ihor I.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Анотація. Полімерні композиційні матеріали знайшли широке застосування у суднобудуванні. На даний час у світі проводяться інтенсивні наукові дослідження в напрямах створення технологій та устаткування для виробництва інтелектуальних полімерних композиційних матеріалів, зокрема на базі експериментальних і числових методів та моделювання цих процесів. Аналіз наявних робіт учених у цій галузі свідчить також про те, що у відкритих джерелах відсутня інформація про застосування інтелектуальних полімерних матеріалів у суднобудуванні. Проте здійснення неперервного онлайн-контролю напружено-деформованого стану елементів конструкції суден дасть змогу вирішити цілу низку проблем. Введення в конструкцію інтелектуальних датчиків дасть змогу проводити дистанційний контроль та моніторинг напружено-деформованого стану безпосередньо під час експлуатації в реальному часі. Для контролю напружень найбільш доцільно використовувати електроємний метод неруйнівного контролю, який може забезпечити контроль матеріалів з різними властивостями, від діелектриків до провідників. Застосування електроємного методу є найбільш прийнятним для контролю такого типу матеріалів, як інтелектуальні полімерні композити. На сьогодні є технології та обладнання для введення інтелектуальних датчиків у полімерний матеріал під час його виробництва з використанням процесів екструзії лиття під тиском і пресування. У проектуванні технологічних режимів виробництва таких матеріалів слід пам’ятати про необхідність урахування пристінних ефектів, які мають значний вплив на процес у зв’язку з розташуванням датчиків переважно у пристінних шарах виробу. Для дозованого введення інтелектуальних датчиків під час формування виробів запропоновано два варіанти конструктивного оформлення інжектувальних пристроїв: пристрій для дозованого неперервного введення датчиків на певну глибину і з кроком та введення одного датчика в певну точку виробу. Застосування інтелектуальних полімерних композиційних матеріалів у суднобудуванні дає змогу здійснювати неперервний контроль цілісності у реальному часі з моніторингом напружено-деформованого стану. Такий контроль дає змогу вчасно реагувати на порушення цілісності конструкції, що значно підвищує рівень безпеки.

Опис

Івіцький, І. І. Інтелектуальні полімерні композиційні матеріали в суднобудуванні = Intellectual polymer composite materials in shipbuilding / І. І. Івіцький // Shipbuilding & Marine Infrastructure. – 2018. – № 2 (10). – С. 188–192.

Ключові слова

інтелектуальні матеріали, полімерні матеріали, контроль напружень, напружено-деформований стан, неруйнівний контроль, intelligent materials, polymer materials, stress control, stress-strain state, non-destructive testing

Бібліографічний опис

Зібрання