Укладання електронного термінологічного словника: ''Двигуни внутрішнього згоряння''

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Матвєєва, І. С.
Matvieieva, I.
Матвеева, И.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Матвєєва І. Укладання електронного термінологічного словника: «Двигуни внутрішнього згоряння». Робота на здобуття ступеня «магістр» за спеціальністю «Філологія». Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 2022. У магістерському досліджені систематизовано українську та англійську технічну термінологію освітнього напряму «Двигуни внутрішнього згоряння» та укладено відповідний вузькоспеціалізований навчально- термінологічний словник відповідної спеціалізації. У роботі надаються теоретичні та загальні поняття «термінологія», «терміносистема» та їх характеристика. Поняття «термін» розглянуто з різних підходів та описано вимоги до такого багатозначного елемента. Розглянуто когнітивно-орієнтований підхід, у центр якого мова як загальний механізм, а конкретний інструмент оперативної одиниці пам’яті фрейм. На основі такого підходу було складено вибірку з фахових матеріалів загальною кількістю 400 термінів. Для аналізу англомовної та українськомовної терміносистем використовувався метод паспортизації та для структурування фреймове моделювання. Фреймове моделювання використовувався як основа для укладання електронного навчально - термінологічного словника «Двигуни внутрішнього згоряння». Описано основні принципи укладання термінологічного словника та надано його мікро- та макроструктуру. Надано етапи розробки електронного словника в програмному забезпеченні Lexonomy.

Опис

Матвєєва, І. С. Укладання електронного термінологічного словника: ''Двигуни внутрішнього згоряння'' : магістерська робота ; 035 ''Філологія''/ І. С. Матвєєва ; наук. кер. Н. М. Філіппова. – Миколаїв : НУК, 2022. – 101 с.

Ключові слова

термінознавство, термін, когнітивний підхід, фрейм, двигуни внутрішнього згоряння, терміносистема, 035 ''Філологія'', terminology, term, cognitive approach, frame, internal combustion engines, terminology system, терминоведение, термин, когнитивный подход, фрейм, двигатели внутреннего сгорания, терминосистема

Бібліографічний опис