Економіка під вітрилами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Гординець, С. Ю.
Диндеренко, К. С.
Лукашина, А. А.
Панченко, Т. С.
Сенотрусова, Н. О.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Бібліографічний покажчик містить перелік наукових та науковометодичних праць викладачів та співробітників Інженерно-економічного факультету–Факультету економіки моря. Мета покажчика – відобразити наукові та науково-методичні праці вчених. До його складу увійшли монографії, підручники, навчальні посібники, методичні вказівки, статті, матеріали доповідей на всеукраїнських та міжнародних наукових, науково-практичних конференціях. Відомості про публікації подані мовою оригіналу. Матеріал у покажчику розташовано за переліком кафедр та за алфавітом прізвищ авторів робіт. Для зручності у користуванні створено алфавітний авторський покажчик з позначенням порядкового номеру авторів.

Опис

Економіка під вітрилами [Електронний ресурс] : бібліогр. покажчик / уклад.: С. Ю. Гординець, К. С. Диндеренко, А. А. Лукашина, Т. С. Панченко, Н. О. Сенотрусова ; за ред. Т. М. Костирко, В. Н. Парсяка. – Миколаїв : НУК, 2015. – 328 с. – Режим доступу : http://lib.nuos.edu.ua.

Ключові слова

бібліографічний покажчик, економіка, факультет економіки моря, НУК, ювілей факультету

Бібліографічний опис