Інтелектуалізація економіки і зміни у змісті праці фахівців

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Коваленко, Микола Андрійович
Житченко, Ганна Олександрівна

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У світовій економіці, національних економіках відбуваються принципово нові процеси, які визначають, в кінцевому підсумку, майбутнє економіки. До найбільш характерних тенденцій, особливостей розвитку сучасної економіки дослідники відносять, зокрема, інформатизацію суспільних відносин, прискорення темпів науково-технічного прогресу, формування економіки знань, зростання ролі людського чинника виробництва.

Опис

Коваленко, М. А. Інтелектуалізація економіки і зміни у змісті праці фахівців / М. А. Коваленко // Розвиток підприємства в умовах нестабільного зовнішнього середовища: управління, реалізація та перспективи : монографія / М. А. Коваленко, Г. О. Житченко. – Херсон : ФОП Вишемирський В. С., 2019. – С. 61-73.

Ключові слова

інформаційно-комунікативні технології, капітал, Сутність економіки знань, information and communication technologies, capital, the essence of the knowledge economy

Бібліографічний опис