Оцінка та шляхи підвищення фінансової стійкості банку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Дубина, А. О.
Dubyna, A. A.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Кваліфікаційна робота на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування. – Національний університет кораблебудування. – Миколаїв, 2020. Магістерська робота присвячена вивченню теоретичних засад та практичних аспектів оцінки фінансової стійкості банку. Розкрито роль і функції банків на ринку міжбанківського кредитування, проведено систематизацію факторів фінансової стійкості банку, охарактеризовано систему оцінки фінансової стійкості банку в процесі міжбанківського кредитування. Здійснено оцінку фінансової стійкості банку в процесі міжбанківського кредитування. А саме, проведено стрес-тестування кредитного ризику в операціях кредитування, для чого розроблено і проаналізовано стрес-сценарії кредитного ризику банку. Запропоновано шляхи вдосконалення оцінки фінансової стійкості банку та шляхи її підвищення, обґрунтовано застосування кредитних рейтингів для оцінки фінансової стійкості банку, удосконалено методичний підхід до визначення впливу зовнішніх факторів на фінансову стійкість банку.

Опис

Дубина, А. О. Оцінка та шляхи підвищення фінансової стійкості банку = Estimation and ways to increase the financial stability of the bank : магістерська робота ; спец. 072 “Фінанси, банківська справа та страхування“ / А. О. Дубина ; наук. кер. О. В. Пащенко. – Миколаїв : НУК, 2020. – 117 с.

Ключові слова

фінансові ризики, фінансова стійкість, банк, кредитний ризик, міжбанківське кредитування, ідентифікація ризику, 072 “Фінанси, банківська справа та страхування“, financial risks, financial stability, bank, credit risk, interbank lending, risk identification

Бібліографічний опис