Погляди Г. Маркузе на трансформаційні процеси культу потреб ХХ ст.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

Автори

Патлайчук, О. В.
Гончарова, О. О.
Патлайчук, О. В.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Миколаїв: НУК

Анотація

У тезах доповіді всебічно розглядається питання актуальності поглядів відомого дослідника соціальної реальності Герберта Маркузе в сучасних реаліях. Зокрема, аналізується теорія "одновимірної людини" і спроби особистості подолати ці обмеження шляхом знаходження нового застосування своїм індивідуальним духовним пошукам.

Опис

Патлайчук, О. В. Погляди Г. Маркузе на трансформаційні процеси культу потреб ХХ ст. / О. В. Патлайчук, О. О. Гончарова, О. В. Патлайчук // Матеріали І всеукр. студ. наук.-практ. конф. "Філософські та культурологічні проблеми людства очима студентства". – Миколаїв : НУК, 2018. – С. 68–79.

Ключові слова

Маркузе, одновимірна людина, культ споживання, внутрішній протест, маргінальність, аутсайдер

Бібліографічний опис