Управління програмою реструктуризації транспортної системи ТОВ СП ''НІБУЛОН'' в умовах воєнної кризи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Чертов О. В. Управління програмою реструктуризації транспортної системи ТОВ СП ''НІБУЛОН'' в умовах воєнної кризи. Кваліфікаційна робота зі спеціальності 122 ''Комп’ютерні науки'', освітньої програми ''Управління проектами''. Миколаїв: НУК ім. адм. Макарова. 2023 рік. 105 сторінок. У кваліфікаційній роботі були проведені дослідження вивчення питань теорії і практики реструктуризації за сучасних економічних умов, проведено аналіз діяльності досліджуємого підприємства, надано оцінку транспортної системи підприємства. У результаті роботи розроблено рекомендації з формування системи заходів з управління проєктами реструктуризації транспортної системи підприємства.

Опис

Чертов, О. В. Управління програмою реструктуризації транспортної системи ТОВ СП ''НІБУЛОН'' в умовах воєнної кризи = Management of the transport system restructuring program of "NIBULON" in the conditions of a military crisis : магістерська робота ; спец. 122 ''Комп’ютерні науки'' / О. В. Чертов ; наук. кер. Л. С. Чернова. – Миколаїв : НУК, 2023. – 105 с.

Ключові слова

управління проектами, реструктуризація, транспортна система, морські термінали, сільськогосподарське підприємство, 122 ''Комп’ютерні науки'', project management, restructuring, transport system, marine terminals, agricultural enterprise

Бібліографічний опис