Поршнева машина

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Митрофанов, Олександр Сергійович
Шабалін, Юрій Вікторович
Бірюк, Тетяна Федорівна
Єфеніна, Людмила Олексіївна

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Винахід належить до поршневих машин з радіальним розташуванням робочих циліндрів і може бути використаний у машинобудуванні при виробництві ротативних поршневих машин, що працюють на різних робочих середовищах. Поршнева машина містить корпус, розміщений у ньому ротор з радіальними попарно опозитними дванадцятьма циліндрами і розташованими в них дванадцятьма поршнями, які зв'язані між собою за допомогою пальців і жорстких ланок з утворенням шарнірного чотирикутника, і розміщений у ньому співвісно з ротором кулачок з двома діаметрально протилежними вершинами, встановлений з можливістю контакту з ланками, що утворюють бічні сторони чотирикутника, при цьому кулачок встановлений з можливістю повороту і виконаний у вигляді стрижня з поперечним перерізом у формі криволінійного ромба зі скругленими вершинами, а в кожній з ланок на її бічній поверхні, виконаної радіусом R, є пази, обмежені дугою кола з радіусом, що дорівнює радіусу скруглення вершини кулачка, причому криві, що обмежують поперечний переріз стрижня і лежать по обидва боки малої діагоналі ромба, виконані у вигляді дуг кіл із центрами в одному колі радіусом r, що лежить на меншій діагоналі ромба, а центр іншого кола з радіусом R лежить на лінії центра радіуса ланки, а відстань між вершинами кулачка дорівнює різниці довжин більшої і меншої діагоналей ромба, утвореного осями ланок при положенні поршнів у мертвих точках фігури.

Опис

Пат. 120489 Україна. Поршнева машина / О. С. Митрофанов, Ю. В. Шабалін, Т. Ф. Бірюк, Л. О. Єфеніна (Україна). – Заявл. 04.03.2019 ; опубл. 10.12.2019, Бюл. 23.

Ключові слова

ротативна поршнева машина, пневмодвигун, механізм руху, рухомий чотирикутник

Бібліографічний опис