Оцінювання результативності діяльності підприємств машинобудування України

dc.contributor.authorЦиганова О. С.
dc.contributor.authorБурлан С. А.
dc.contributor.authorКаткова Н. В.
dc.contributor.authorTsyhanova О. S.
dc.contributor.authorBurlan S. A.
dc.contributor.authorKatkova N. V.
dc.date.accessioned2023-09-14T11:53:30Z
dc.date.available2023-09-14T11:53:30Z
dc.date.issued2020
dc.descriptionЦиганова, О. С. Оцінювання результативності діяльності підприємств машинобудування України = Evaluation of the Performance of Ukraine’s Engineering Enterprises / О. С. Циганова, С. А. Бурлан, Н. В. Каткова // Проблеми економіки. – 2020. – № 1 (43). – С. 197–206.
dc.description.abstractУ статті проведено аналіз діяльності машинобудівної галузі України з точки зору її результативності. Досліджено динаміку змін обсягів виробництва та реалізації машинобудівної продукції, фінансових результатів до оподаткування, чистого прибутку (збитку) та рентабельності (збитковості) операційної діяльності машинобудівної галузі в цілому та в розрізі її видів виробництв протягом 2013–2018 рр. Виявлено, що за всіма напрямками машинобудування в період 2013–2017 рр. спостерігався спад їх питомої ваги у загальному промисловому виробництві, хоча в грошовому вимірнику виробництво і реалізація машинобудівної продукції зростали з 2015 р. Питома вага реалізованої машинобудівної продукції в загальному обсязі реалізованої промислової продукції за 2013–2016 рр. знижувалася з 8,6 % до 6,1 %, а протягом 2017–2018 рр. зросла до 6,9 %. Визначено, що криза 2014 року суттєво вплинула на результативність діяльності підприємств машинобудування: фінансові результати різко знизилися до від’ємного значення, розмір чистого прибутку коливався відповідно до фінансових результатів, операційна діяльність була збитковою. Проте починаючи з 2015 р. машинобудівні підприємства спроміглися адаптуватися до ринкових і політичних змін, наростити обсяги виробництва і збільшити рентабельність діяльності, насамперед ті, які зайняті виробництвом комп’ютерів, електронної та оптичної продукції та електричного устаткування. Так, у 2014 р. збитки отримали як підприємства промисловості взагалі, так і машинобудування зокрема, у 2015 р. прибуток мали лише підприємства з виробництва комп’ютерів, електронної та оптичної продукції, а у 2016 р. до них приєдналися підприємства з виробництва машин і устаткування; у 2017 р. прибуток отримали підприємства всіх напрямів машинобудування, а у 2018 р. прибуток всієї машинобудівної промисловості зріс на 88,5 %. Відповідно, у 2015–2017 рр. відбулося динамічне зростання рентабельності операційної діяльності до 9,8 %, хоча у 2018 р. спостерігається його зниження на 13,3 %. Найбільшу рентабельність операційної діяльності мають підприємства з виробництва комп’ютерів, електронної та оптичної продукції та електричного устаткування.
dc.description.abstract1The article analyzes activities of the engineering industry of Ukraine in terms of their effectiveness. The study considers dynamic patterns of changes in the volumes of production and sales of engineering products, financial results before tax, net profit (loss) and profitability (loss-making) of operating activities of the engineering industry as a whole and in the context of types of production for 2013–2018. It is revealed that in all areas of engineering industry in the period 2013–2017 their share in the total volume of industrial production fell, although, in monetary terms the manufacturing and sales of engineering products has been growing since 2015. The proportion of sold engineering products in the total volume of sold industrial products for 2013–2016 decreased from 8.6 % to 6.1 %, and in 2017–2018 it rose to 6.9 %. It is determined that the 2014 crisis significantly affected the performance of engineering enterprises: financial results sharply decreased to negative values, the net profit value fluctuated depending on the financial results, operating activities were unprofitable. However, starting from 2015, engineering enterprises were able to adapt to the market and political changes, increase their production volumes and profitability, primarily those engaged in the production of computers, electronic and optical products, and electrical equipment. Thus, in 2014, all industrial enterprises including engineering ones suffered losses; in 2015, only enterprises engaged in the production of computers, electronic and optical products gained profit, and, in 2016, enterprises engaged in the production of machinery and equipment joined them; in 2017, enterprises of all areas of engineering gained profit; in 2018, the profit of the entire engineering industry grew by 88.5 %. Accordingly, in 2015–2017, there observed a dynamic growth in the profitability of operating activities to 9.8 %, although in 2018 there was a decrease by 13.3 %. Enterprises engaged in the production of computers, electronic and optical products, and electrical equipment had the highest operating profit.
dc.identifier.govdocDOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2020-1-197-206
dc.identifier.issn2222-0712 (Print)
dc.identifier.issn2519-2868 (Online)
dc.identifier.urihttp://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/6949
dc.language.isouk
dc.relation.ispartofseriesУДК; 338.4
dc.titleОцінювання результативності діяльності підприємств машинобудування України
dc.title.alternativeEvaluation of the Performance of Ukraine’s Engineering Enterprises
dc.typeArticle

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Tsyhanova 28.pdf
Розмір:
791.68 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
4.38 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: