Підвищення паливної ефективності суднових дизелів шляхом добавок ультрадисперсних порошків м'яких металів у моторне масло

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Автори

Прудніков І. А.
Андреєв А. А.
Prudnikov Ihor
Andreiev Andreii

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Поглиблення переробки нафти супроводжується погіршенням якості палив, що призводить до зниження надійності роботи, ресурсних і екологічних показників суднових дизелів. Використання ультрадисперсних порошків м'яких металів і сплавів у змащувальних маслах є перспективним напрямком підвищення працездатності вузлів тертя суднових дизелів. Добавка таких порошків у моторне масло дизеля приводить до зниження питомої витрати палива, що викликано збільшенням його індикаторного ККД.

Опис

Прудніков, І. А. Підвищення паливної ефективності суднових дизелів шляхом добавок ультрадисперсних порошків м'яких металів у моторне масло = Increasing the fuel efficiency of marine diesels through additives of ultra-disperse powder of soft metals into engine oil / І. А. Прудніков, А. А. Андреєв // Матеріали ХIV міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : НУК, 2023. – С. 184–187.

Ключові слова

Бібліографічний опис