Методика та перевірка адекватності комп'ютерного моделювання напружено-деформованого стану вузлів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Матвієнко М. В.
Квасницький В. В.
Єрмолаєв Г. В.
Matviienko M.
Kvasnytskyi V.
Yermolayev G.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Запропоновано методику комп'ютерного моделювання напружено-деформованого стану циліндричних вузлів. Проведено перевірку адекватності комп'ютерного скінчено-елементного моделювання. Порівняння результатів аналітичного розрахунку з результатами комп'ютерного моделювання показало хорошу точність запропонованої методики.

Опис

Матвієнко, М. В. Методика та перевірка адекватності комп'ютерного моделювання напружено-деформованого стану вузлів = Method and verification adequacy of computer simulation the stress-strain state of nodes / М. В. Матвієнко, В. В. Квасницький, Г. В. Єрмолаєв // Матеріали ХIII міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : Вид. Торубара В. В., 2022. – С. 138–140.

Ключові слова

Бібліографічний опис