Вербальні маркери профілю адресата як активатори впливу та індикатори семіотичної ґенези комунікативних кодів у комерційній телерекламі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Щербак, О. В.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Статтю присвячено проблемі вербалізації профілю адресата як одного зі складників комунікативного коду української комерційної телереклами. Розкрито зміст поняття «адресат», сформовано масив його вербальних маркерів та здійснено їхню систематизацію, а також пояснено їхню впливову специфіку й визначено семіотичний статус (за класифікацією Ч. Пірса).

Опис

Щербак, О. В. Вербальні маркери профілю адресата як активатори впливу та індикатори семіотичної ґенези комунікативних кодів у комерційній телерекламі [Текст] / О. В. Щербак // Записки з українського мовознавства : зб. наук. пр. = Opera in linguistica ukrainiana : Fascicullum 25. / Головний ред. Т. Ю. Ковалевська. – Одеса : "ПолиПринт", 2018. – Вип. 25 – С. 259–270.

Ключові слова

адресат, комунікативний код, сугестія, знак-копія, знак-індекс, знак-символ

Бібліографічний опис

Зібрання