Державне регулювання реабілітаційної допомоги в системі охорони здоров’я

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Матросова О. І. ''Державне регулювання реабілітаційної допомоги в системі охорони здоров’я''. Кваліфікаційна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 073 ''Менеджмент'' – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв, 2021. Кваліфікаційна робота присвячена проблемам теоретичних, методичних і прикладних аспектів державного регулювання реабілітаційної допомоги в системі охорони здоров’я. У роботі здійснено аналіз проблем державного управління у сфері реабілітаційної допомоги в Україні та досліджено сучасний стан та тенденції надання реабілітаційної допомоги в Україні. Запропоновано імплементацію світового досвіду реалізації державної політики реабілітації, враховуючи особливості національної системи охорони здоров’я. Окреслено необхідність підтримки телереабілітації як сучасного напряму відновлювальної медицини. Як сучасний напрям відновлювальної медицини, телереабілітація має суттєві переваги перед традиційною реабілітаційною допомогою: дозволяє дешево надавати медичну допомогу без інституалізації; полегшує прямий доступ пацієнта до віддаленої реабілітаційної команди або одного реабілітолога, не вимагаючи переміщення будь-кого з учасників, що є важливим особливо для віддалених, сільських територій; може бути потенційно корисним інструментом у профілактичній медицині, надаючи пацієнтам корисну інформацію про стан їхнього здоров’я; надає можливість задати питання про делікатні проблеми віддаленому лікарю; підвищує рівень медичної досвідченості пацієнтів та технічної освіти медичних працівників за рахунок використання нових комунікаційних технологій. Але існують певні ризики для активного впровадження телереабілітації, що містяться у безпеці та спроможності надання якісної реабілітаційної допомоги.

Опис

Матросова, О. І. Державне регулювання реабілітаційної допомоги в системі охорони здоров’я = State regulation of rehabilitation assistance in the healthcare system : магістерська робота ; спец. 073 ''Менеджмент'' / О. І. Матросова ; наук. кер. М. В. Волосюк. – Миколаїв : НУК, 2021. – 70 с.

Ключові слова

сфера охорони здоров’я, державне регулювання, реабілітаційна допомога, державна політика реабілітації, телереабілітація, 073 ''Менеджмент'', healthcare, state regulation, rehabilitation assistance, state rehabilitation policy, telerehabilitation

Бібліографічний опис