Організація самостійної роботи студентів з латинської мови

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Автори

Шаманова, Н. Є.
Shamanova, N. Ye.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті розглядаються особливості організації самостійної роботи студентів з латинської мови, її типи та види. Аналізується доцільність впровадження та роль у підвищенні мотивації вивчення латинської мови
The peculiarities of Latin language self – study work along with its types and kinds have been considered. The expedience of its implementation and the role in increasing learning motivation are analyzed.

Опис

Шаманова, Н. Є. Організація самостійної роботи студентів з латинської мови = The structure of Latin language students self-study work / Н. Є. Шаманова // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : НУК, 2012. – Вип. 5. – С. 42–44.

Ключові слова

самостійна робота, репродуктивний тип, реконструктивний тип, творчий тип, self – study work, reproductive type, reconstructive type, creative type

Бібліографічний опис

Зібрання