Механізм здійснення регуляторної діяльності її суб’єктами: стан та існуючі проблеми =The mechanism of the implementation of the regulatory activity of its subjects: state and existed problems

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017-03-16

Автори

Вдовиченко, Л. Ю.
Vdovychenko, L.Y.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Вдовиченко, Л. Ю. Механізм здійснення регуляторної діяльності її суб’єктами: стан та існуючі проблеми / Л. Ю. Вдовиченко // Ефективність державного управління. - 2013. - Вип. 36. - С. 189-199.

Опис

Визначено етапи та коло суб’єктів процесу здійснення регуляторної діяльності. Розкрито недоліки існуючої в Україні моделі механізму здійснення регуляторної діяльності для подальшого його удосконалення = The steps and the circle of the subjects were identified in the process of implementation of the regulatory activity. The disadvantages of the existed model of the mechanism of implementation of the regulatory activity for further improvement in Ukraine were discovered.

Ключові слова

регуляторна політика, регуляторна діяльність, регуляторний процес, регуляторний акт, інформаційні відносини, механізм, regulator policy, regulatory activity, regulatory process, regulatory act, the information relations, the mechanism

Бібліографічний опис