Ensuring sustainability tax revenues as an inherent property of the fiscal system

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Havrilenko, Nataliia

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Для врахування неекономічних факторів стійкості пропонується використовувати коефіцієнти трансформації та збору, які дозволяють визначити сукупний внесок дискреційної та правозастосовної складових у фактичні чи прогнозовані коливання податкових надходжень. Представлений аналітичний інструментарій дає змогу ранжувати існуючі податки за критеріями варіативності та еластичності, що створює наукову основу для вибіркової стабілізації бюджетних надходжень у періоди економічного відновлення або спаду.

Опис

Havrilenko, N. Ensuring sustainability tax revenues as an inherent property of the fiscal system / N. Havrilenko // Sustainable Development: Modern Theories and Best Practices : Materials of the Monthly International Scientific and Practical Conference / Gen. Edit. O. Prokopenko. – Tallinn: Teadmus OÜ, 2021. – С. 5–9.

Ключові слова

taxes, sustainability, finances, fiscal system

Бібліографічний опис