Лабораторний практикум з дисципліни "Основи триботехнології"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Боду, Світлана Жаківна
Трофимова, Олена Валеріївна

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Наведено основні положення, рекомендації та методику виконання лабораторних робіт і складання звітів у процесі вивчення курсу "Основи триботехнології". Призначено для студентів денної та заочної форм навчання з галузі знань"13. Механічна інженерія", спеціальності "131. Прикладна механіка". Можуть бути використані студентами інших спеціальностей, викладачами вищих навчальних закладів третього-четвертого рівнів акредитації.

Опис

Боду, С. Ж. Лабораторний практикум з дисципліни "Основи триботехнології" / С. Ж. Боду, О. В. Трофимова. – Миколаїв : вид. Торубара В. В., 2019. – 128 с.

Ключові слова

триботехнологія, шорсткість, твердість, залишкові напруги, знос, поверхнево-пластичне деформування

Бібліографічний опис