Технологічна культура, як складова розвитку творчої особистості вчителя фізичної культури в умовах вищого навчального закладу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020-10-30

Автори

Литвиненко, О.
Адаменко, О.
Борецька, Н.
Lytvynenko, Olha
Adamenko, Oksana
Boretska, Natalia

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У розділі розкрито шляхи формування технологічної культури майбутнього вчителя фізичної культури як складової розвитку творчої особистості в умовах вищого навчального закладу. З’ясовано зміст поняття «технологічна культура вчителя фізичної культури». Виявлено принципи та обґрунтовано організаційно-педагогічні умови формування технологічної культури сучасного вчителя. Подальшими перспективами дослідження є розробка моделі формування технологічної культури майбутнього вчителя фізичної культури та її експериментальна перевірка.

Опис

Литвиненко, О. Технологічна культура, як складова розвитку творчої особистості вчителя фізичної культури в умовах вищого навчального закладу = Technological culture as a component of the development of the creative personality of the physical culture teacher in the conditions of the higher educational institution / О. Литвиненко, О. Адаменко, Н. Борецька // Social and economic aspects of sustainable development of regions : monograph / redakcją V. Duchmala i in. – Оpole : The Academy of Management and Administration in Opole, 2017. –Sekcja 5.2.2. – S. 252–257.

Ключові слова

технологічна культура, творча особистість, учитель фізичної культури, принципи, компоненти, організаційно-педагогічні умови, вищий навчальний заклад

Бібліографічний опис