Передумови розвитку та специфіка організації тренувального процесу з чирлідингу в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Слободян, Л. В.
Мухін, Є. О.
Косенчук, В. О.
Slobodjan, L. V.
Mukhin, Je. O.
Kosenchuk, V. O.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Обґрунтовано передумови розвитку і розглянуто специфіку організації тренувального процесу з чирлідингу, як масового виду спорту, в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова. Визначено етапи підготовки студентів-чирлідирів та запропоновано основні методи їх фізичних тренувань. Проведено класифікацію та розроблено комплекси фізичних вправ для студентів 1-2 курсів університету, які займаються чирлідингом, з урахуванням оцінювання рівня їх фізичного розвитку та динаміки фізичної спроможності.

Опис

Слободян, Л. В. Передумови розвитку та специфіка організації тренувального процесу з чирлідингу в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова = Prerequisites for the development and specificity of the organization of the cheerleading training process at the Admiral Makarov National University of Shipbuilding / Л. В. Слободян, Є. О. Мухін, В. О. Косенчук // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : Іліон, 2022. – Вип. 14. – С. 65–67.

Ключові слова

чирлідинг, методи тренувань, види чирлідингу, перелік вправ, рухові елементи, фітнес-аеробіка, методика І. В. Прохорцева, Гарвардський степ-тест, cheerleading, training methods, types of cheerleading, list of exercises, motor elements, fitness aerobics, method I. V. Prokhortseva, Harvard tap test.

Бібліографічний опис