Статті (ФВтаС)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 83
 • Документ
  Розвиток фізичного виховання, професійного спорту, спортивні досягнення НКІ–НУК
  (2023) Сокол О. В.; Вакуліна Л. М.; Sokol O. V.; Vakylina L. M.
  З часу створення Миколаївського кораблебудівного інституту минуло 100 років. Майже половина часу історія Миколаєва пов’язана з Кораблебудівним інститутом–університетом. Університет готує фахівців із вищою освітою для суднобудівних та машинобудівних заводів Миколаєва, конструкторських бюро, інших підприємств суднобудування та машинобудування України, а також фахівців з фізичного виховання та спорту для спортивних закладів.
 • Документ
  Психологічні особливості юнаків у процесі відбору допляжного волейболу
  (2023) Ягода А.; Сокол О. В.; Yahoda A.; Sokol O. V.
  Розглянуто психологічні особливості юних спортсменів на початковому етапі спортивної підготовки. Визначено динаміку психічного стану юнаків з пляжного волейболу на етапі спортивного відбору.
 • Документ
  Вплив оздоровчої фізичної культури на організм
  (2023) Сокол О. В.; Колоскова І. В.; Sokol O. V.; Koloskova I. V.
  Заняття фізичними вправами, загартовування, активний відпочинок і спорт вже сьогодні в масових експериментах довели свій високий оздоровчий потенціал.
 • Документ
  Формування морально-вольових якостей студентів закладів вищої освіти
  (2023) Сокол О. В.; Sokol O. V.
  Єдиний процес навчання та виховання у спорті спрямований не тільки на оволодіння руховими навичками та вміннями, на розвиток фізичних якостей, а й на формування духовного світу людини.
 • Документ
  Ролі спрямованого використання засобів фізичного виховання під час навчання у ЗВО
  (2023) Сокол О. В.; Sokol O. V.
  Фізичні вправи – основний чинник протидії негативним наслідкам гіподинамії, а також розумового та нервово-емоційного навантаження.
 • Документ
  Самостійні заняття фізичними вправами
  (2023) Сокол О. В.; Sokol O. V.
  Самостійна робота студентів з фізичного виховання має бути спрямована на збереження та зміцнення здоров’я; розвиток фізичних якостей; підготовку до виконання спортивних нормативів та вимог комплексу.
 • Документ
  Психічна саморегуляція на різних етапах спортивного вдосконалення
  (2023) Сидорика В.; Сокол О. В.; Sydoryka V.; Sokol O. V.
  У статті досліджуються психологічні особливості спортивної діяльності. Розглядається призначення психорегуляції та етапи спортивної діяльності для її активного застосування. Наведено приклади деяких варіантів навчання психорегуляції у спортсменів на різних етапах спортивної спеціалізації.
 • Документ
  Використання засобів оздоровчої ходьби та бігу для фізичного вдосконалення студентської молоді
  (2023) Салтовська М.; Сокол О. В.; Saltovska M.; Sokol O. V.
  У статті розглянуто оздоровчу ходьбу та біг та їх позитивний вплив на здоров’я людини. Представлені практичні рекомендації провідних фахівців в цій галузі, визначено три напрямки вибору дозування бігових навантажень та виділені основні мотивації людей до занять оздоровчим бігом.
 • Документ
  Технічна підготовка в волейболі
  (2023) Овчарук Н.; Сокол О. В.; Ovcharuk N.; Sokol O. V.
  Волейбол – командний вид спорту. Особливою перевагою волейболу, як засобу фізичного виховання, є його специфічна якість – можливість самодозування навантаження, тобто відповідність між підготовленістю гравця та навантаженням, яке він отримує. Це робить волейбол грою, доступною для людей різного віку.
 • Документ
  Тактична підготовка в волейболі на ранніх етапах багаторічного удосконалення
  (2023) Овчарук Н.; Сокол О. В.; Ovcharuk N.; Sokol O. V.
  Одним із найпопулярніших та наймасовіших ігрових командних видів спорту у світі є волейбол, у змаганнях з якого простежується високий професіоналізм гравців, що, очевидно є наслідком ефективної реалізації підготовки юних волейболістів на всіх етапах багаторічного спортивного удосконалення. В десятці кращих волейбольних команд Європи перебуває сьогодні і українська збірна.
 • Документ
  Основні напрями тактичної підготовки в художній гімнастиці
  (2023) Єремєєва Є.; Сокол О. В.; Yeremieieva Ye.; Sokol O. V.
  Ускладнення змагальної діяльності, постійна інтенсифікація тренувального процесу та гранична реалізація індивідуальних можливостей гімнасток зумовлюють вичерпання резервів до удосконалення їх спортивної майстерності та вимагають пошуку нових шляхів до зростання спортивних результатів з урахуванням сучасних тенденцій розвитку художньої гімнастики.
 • Документ
  Ролі спрямованого використання засобів фізичного виховання під час навчання у ЗВО
  (2023) Сокол О. В; Sokol O. V.
  Фізичні вправи – основний чинник протидії негативним наслідкам гіподинамії, а також розумового та нервово-емоційного навантаження.
 • Документ
  Вплив оздоровчої фізичної культури на організм
  (2023) Сокол О. В.; Колоскова І. В; Sokol O. V; Koloskova I. V
  Заняття фізичними вправами, загартовування, активний відпочинок і спорт вже сьогодні в масових експериментах довели свій високий оздоровчий потенціал.
 • Документ
  Формування морально-вольових якостей студентів закладів вищої освіти
  (2023) Сокол О. В; Sokol O. V.
  Єдиний процес навчання та виховання у спорті спрямований не тільки на опановування руховими навичками та вміннями, на розвиток фізичних якостей, а й на формування духовного світу людини.
 • Документ
  Сучасний стан фізичного виховання студентів у закладах вищої освіти під час війни в Україні
  (2023) Бабаджанян Вікторія; Семаль Наталія; Беседа Наталія; Фаріонов Володимир; Курій Олена
  У статті розкрито особливості організації фізичного виховання студентів у закладах вищої освіти під час війни в Україні. Виявлено недоліки дистанційного навчання під час занять фізичними вправами. Зазначено сучасні підходи, рішення та методи фізичного виховання студентів в умовах війни. Проведено аналіз рівня фізичної підготовленості та рухової активності студентської молоді в умовах дистанційного навчання. Проаналізовано стан здоров'я сучасної молоді та досліджено рівень мотивації студентів до занять з фізичного виховання. Під час аналізу літературних джерел визначено різні підходи до вирішення цієї проблеми: переосмислення змісту фізкультурно-оздоровчої освіти; удосконалення фізкультурно-оздоровчої роботи у закладах вищої освіти та педагогічної підготовки фахівців; підвищення рівня соматичного здоров'я в результаті впровадження контролю за функціональним станом організму в процесі фізкультурно-оздоровчої діяльності. Певне занепокоєння викликає невизначеність самої системи організації фізичного виховання студентів. На сучасному етапі розвитку суспільства фізична культура є одним з найважливіших чинників формування, зміцнення і збереження здоров'я людини. Все це безпосередньо стосується студентської молоді. Підвищення ефективності фізичного виховання студентів вимагає вирішення низки наукових проблем, пов'язаних з пошуком і науковим обґрунтуванням більш раціональних форм, засобів і методів оптимізації стану їх здоров'я і фізичної працездатності. Визначено, що основним завданням сучасної системи фізичного виховання у закладах вищої освіти є: підвищення у студентів рівня фізичної підготовленості, забезпечення оптимальних умов для їх фізичного розвитку, формування потреби до систематичних занять фізичними вправами. Аргументовано, що кожний заклад вищої освіти та викладачі мають змогу самі обирати методи та способи викладання фізичної культури, головне, щоб студенти досягали результатів та покращували своє фізичне та емоційне здоров’я.
 • Документ
  Innovative Technologies in Physical Education: Adapting to a Postmodern Society
  (2022) Pohrebniak Dmytro; Bolotnykova Tetiana; Farionov Volodimyr; Liliya Tomich; Nataliia Beseda; Anastasova Olha
 • Документ
  Методика розвитку спеціальних рухових здібностей студентів-волейболістів груп початкової підготовки
  (2022) Сокол, О. В.; Смірнова, І. М.; Sokol, O. V.; Smirnova, I. N.
  У статті позначена проблема організації і планування процесу фізичної підготовки у волейболістів груп початкової підготовки за рахунок раціональної побудови тренувального режиму в підготовчому періоді з застосуванням засобів і методів, спрямованих на розвиток швидкісно-силових здібностей, спеціальної витривалості і сили.
 • Документ
  Передумови розвитку та специфіка організації тренувального процесу з чирлідингу в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова
  (2022) Слободян, Л. В.; Мухін, Є. О.; Косенчук, В. О.; Slobodjan, L. V.; Mukhin, Je. O.; Kosenchuk, V. O.
  Обґрунтовано передумови розвитку і розглянуто специфіку організації тренувального процесу з чирлідингу, як масового виду спорту, в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова. Визначено етапи підготовки студентів-чирлідирів та запропоновано основні методи їх фізичних тренувань. Проведено класифікацію та розроблено комплекси фізичних вправ для студентів 1-2 курсів університету, які займаються чирлідингом, з урахуванням оцінювання рівня їх фізичного розвитку та динаміки фізичної спроможності.
 • Документ
  Самоконтроль під час самостійних занять фізичними вправами
  (2022) Семенов, А. С.; Семенова, І. Л.; Semenov, A. S.; Semenova, І. L.
  Стаття систематизує та поширює знання з теорії та методики фізичної культури, необхідні для опанування практичних навичок, зміцнення здоров’я, організації здорового способу життя студентів. Розглянуті проблеми мотивації студентів до самостійних занять фізичними вправами та організації самоконтролю за станом здоров’я під час тренування. В основі запропонованої методики лежить формування у студентів потреби в систематичних заняттях рухової активності та в здоровому способі життя.
 • Документ
  Дослідження стресостійкості стейкхолдерів закладів фізичної культури і спорту
  (2022) Савіна, О. Ю.; Шепіль, М. О.; Колоскова, І. В.; Косенчук, В. О.; Бірюк, В. В.; Фаріонов, В. М.; Savina, O. Yu.; Shepil, M. O.; Koloskova, I. V.; Kosenchuk, V. O.; Biryuk, V. V.; Farionov, V. M.
  Проведений аналіз теоретичних основ стресостійкості в спорті. Означено поняття стресостійкості спортсменів. Визначені стрес-фактори спортивних проектів. Досліджено механізми формування стресостійкості спортсменів закладів фізичної культури та спорту. Обґрунтовано шляхи зменшення стресостійкості.