Організаційно-економічні засади розвитку малого бізнесу Карпатського району

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Стегней, М. І.
Іртищева, І. О.
Бошинда, І. М.
Stehnei, M. I.
Irtyshcheva, I. A.
Boshynda, I. M.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Статтю присвячено дослідженню соціально-економічного розвитку Карпатського економічного району та наданню оцінки сектору малого бізнесу на становлення економічної ситуації в даному районі. Малий бізнес відіграє вагому роль у формуванні цілей та виконанні поставлених задач щодо соціально-економічного розвитку району. Авторами обґрунтовано основні показники, завдяки яким малий бізнес впливає на економіку району. Систематизовано діяльність малого бізнесу на економічному ринку та його роль у соціально-економічному житті Карпатського району. Вдосконалено комплексний підхід до надання оцінки діяльності малого бізнесу, визначено його місце у формуванні соціально-економічного розвитку району

Опис

Стегней, М. І. Організаційно-економічні засади розвитку малого бізнесу Карпатського району = Organizational and economic basis for the development of small business in the Carpathian region / М. І. Стегней, І. О. Іртищева, І. М. Бошинда // Вісник ХНАУ. Сер. Економічні науки. – 2019. – № 1. – С. 261–270.

Ключові слова

малий бізнес, соціально-економічний розвиток, Карпатський економічний район, підприємництво, стійке економічне зростання, small business, socio-economic development, the Carpathian economic region, entrepreneurship, sustainable economic growth

Бібліографічний опис