Медіа сфера в умовах креативної економіки: розвиток та засади управління

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Іртищева, І. О.
Крапивіна, Д. А.
Іrtyshcheva, I. O.
Krapivina, D. A.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті розкрито аналіз розвитку медіа сфери в умовах креативної економіки та визначення завдань щодо управління нею. Проаналізовано стан структури доданої вартості у видавничій справі (загальні, додаткові, базові). Здійснено аналіз динаміки кількості суб’єктів господарювання видавничої справи в креативних індустріях, частка видавничої справи в креативних індустріях. Обґрунтовано організаційно-управлінську модель взаємодії державно-приватного партнерства в удосконаленні розвитку медіапростору.

Опис

Іртищева, І. О. Медіа сфера в умовах креативної економіки: розвиток та засади управління = Media sphere in the conditions of creative economy: development and principles of management / І. О. Іртищева, Д. А. Крапивіна // Вісн. ХНАУ. Сер. Економічні науки. – 2020. – № 2. – С. 299–308.

Ключові слова

медіа сфера, медіапростір, креативна економіка, додана вартість, організаційно-управлінська модель, media sphere, media space, creative economy, added value, organizational and managerial model

Бібліографічний опис