Особливості здійснення регуляторної діяльності органами місцевого самоврядування на сучасному етапі державного управління=Features of exercising regulatory activity of local governments the present stage of public administration

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017-03-16

Автори

Вдовиченко, Л. Ю.
Vdovychenko, L.Y.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Вдовиченко, Л. Особливості здійснення регуляторної діяльності органами місцевого самоврядування на сучасному етапі державного управління / Л. Вдовиченко // Актуальні проблеми державного управління. - 2014. - Вип. 1. - С. 147-151.

Опис

Здійснено огляд законодавчого забезпечення регуляторної діяльності органів місцевого самоврядування, виявлено основні недоліки, що створюють передумови для неналежного здійснення регуляторної діяльності на місцевому рівні, запропоновано інструменти забезпечення повноти та прозорості регуляторної діяльності в органах місцевого самоврядування та заходи їх використання на сучасному етапі державного управління=Carried out a review of legislative support the regulatory activities of local governments, identified major deficiencies that create conditions for inadequate implementation of regulatory activities at the local level, proposed tools ensure the completeness and transparency of the regulatory activities of local governments and measures of their use at the present stage of public administration.

Ключові слова

регуляторна діяльність, регуляторний процес, органи місцевого самоврядування, регуляторний акт, аналіз регуляторного впливу, інформаційні відносини, regulatory activity, regulatory process, the local governments, regulatory act, the analysis of the regulatory activities influence, the information relations

Бібліографічний опис