Opuss project: first results and roadmap of development

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Коротко аналізується нинішній стан однієї з найбільш складних проблем людства, а саме забруднення річок і Світового океану пластиковим сміттям. Увага авторів зосереджена на вирішенні проблеми очищення океану з точки зору корабельних архітекторів з використанням класичного підходу до так званого зовнішнього завдання проектування судна, тобто на методі проектування відповідного флоту (суднової системи). Представлені деякі результати першого робочого пакету проекту OPUSS і проект дорожньої карти його подальшого розвитку.

Опис

Zhukov, Yu. D. Opuss project: first results and roadmap of development = Проект opuss: перші результати і дорожня карта розвитку / Yu. D. Zhukov, O. V. Zivenko // Матеріали XII міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : НУК, 2021. – С. 593–598.

Ключові слова

plastic debris, maritime logistic, circular economy, пластикове сміття, морська логістика, циркулярна економіка

Бібліографічний опис