Матеріали конференцій (МП)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 6 з 6
 • Документ
  Opuss project: first results and roadmap of development
  (2021) Zhukov Yu. D.; Zivenko O. V.; Жуков Ю. Д.; Зівенко О. В.
  Коротко аналізується нинішній стан однієї з найбільш складних проблем людства, а саме забруднення річок і Світового океану пластиковим сміттям. Увага авторів зосереджена на вирішенні проблеми очищення океану з точки зору корабельних архітекторів з використанням класичного підходу до так званого зовнішнього завдання проектування судна, тобто на методі проектування відповідного флоту (суднової системи). Представлені деякі результати першого робочого пакету проекту OPUSS і проект дорожньої карти його подальшого розвитку.
 • Документ
  Робастно-оптимальне керування морськими рухомими об'єктами
  (2023) Тимченко В. Л.; Timchenko V. L.
  Управління перехідними процесами широкого класу рухомих об'єктів, що описуються звичайними нелінійними диференціальними рівняннями, вимагає розробки робастно-оптимальних систем зі змінною структурою. Запропоновано рішення цієї задачі за допомогою загальної алгоритмічної процедури побудови оптимальних траєкторій, визначення моментів перемикання та синтезу керуючих функцій для багатовимірних систем. Контроль невідповідності траєкторії руху фізичного об'єкта оптимальній моделі розрахункової траєкторії дозволяє врахувати значення оптимального керування та сформувати робастну підсистему, яка забезпечує інваріантність до неповної інформації про рухомий об'єкт.
 • Документ
  Повышение точности учета сжиженного углеводородного газа на газонаполнительных станциях
  (2017) Зивенко, Алексей; Гудыма, Евгений; Zivenko, Oleksii; Gudyma, Levgen
 • Документ
  Особливості обліку скрапленого вуглеводневого газу під час зберігання та транспортування
  (2018) Зівенко, О. В.
  Об’єктивний контроль ринку рідких палив є важливою функцією держави. Для забезпечення запобігання ухилення від сплати акцизного податку, запобігання іншим махінаціям під час зберігання та транспортування скраплених вуглеводневих газів (СВГ) передбачається, у тому числі, добовий автоматизований контроль об’єму продуктів в резервуарах зберігання. Наведено основні вимоги до наповнення звітів, що повинні подаватися розпорядниками резервуарних парків. Облік обсягу обігу та залишку пального ведеться в літрах (одиницях об’єму), приведених до температури 15 °С. Особлива увага приділяється саме контролю об’єму СВГ як складної двофазної суміші, що суттєво змінює параметри фаз у процесі зберігання та транспортування. СВГ в резервуарі є двофазною системою «рідина–пар». Зміна температури, тиску, складу або кількості СВГ в системі супроводжується перерозподілом СВГ між рідкою і паровою фазами (і навпаки). Об’єм СВГ в ємності визначається за рівнем в резервуарі зберігання, а приведення до стандартної температури виконується за даними про поточну густину рідкої фази та її температуру. Окрім зміни температури СВГ, змінюється також компонентний склад рідкої та парової фракцій, що також призводить до некоректності контролю в одиницях об’єму. Метою роботи є визначення меж похибок оцінки об’єму СВГ різного складу при його зберіганні/транспортуванні в різних температурних умовах. Показано, що об’єм рідкої фази СВГ суттєво залежить від температури та компонентного складу. Також, наведені дані про перерозподіл компонентного складу парової та рідкої фаз СВГ, що не може не впливати на об’єми рідкої та парової фаз. Наведено оцінки похибок, що можуть впливати на визначення об’єму СВГ в резервуарі, а саме: похибки градуювання резервуару, похибки визначення рівня рідкої фази в резервуарі, похибки, що виникає при приведенні об’єму до стандартних умов внаслідок розрахунку складу рідкої та парової фаз, похибки визначення температури СВГ. Наведено приклад обчислення об’єму рідкої фази в резервуарі з використанням паспортних даних складу СВГ, а також із використанням обчислення складу виходячи із рівнянь матеріального балансу, законів Рауля та Дальтона. Приведення об’єму до стандартної температури потребує точного знання складу суміші, який необхідно оцінювати при будь-яких змішуваннях або операціях перевантаження. Наведено залежність додаткової похибки оцінки об’єму при приведенні до стандартних умов, що виникає внаслідок помилок при визначенні компонентного складу та температури СВГ.
 • Документ
  Стенд для тестирования системы измерения прогиба и параметров посадки плавучих доков
  (2016) Турчанинов, Андрей Юрьевич; Зивенко, А. В.; Turchaninov, Andrey; Zivenko, Alexey