Розрахунок енергетичних потоків в елементах суднової енергетичної установки та побудова діаграми їх розподілу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Автори

Ткаченко, Станіслав Григорович
Хоменко, Вікторія Станіславівна
Авдюнін, Роман Юрійович

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У методичних вказівках наведена методика розрахунку енергетичних потоків в елементах суднової енергетичної установки. Ця методика використовується при виконанні розділу дипломного проекту «Розробка теплової схеми установки. Обґрунтування та вибір допоміжних енергетичних комплексів. Розробка схеми енергетичних потоків». Призначені для студентів Херсонської філії НУК, які навчаються за спеціальністю 135 «Суднобудування» (спеціалізації «Суднові енергетичні установки та устаткування» та «Експлуатація, випробування та монтаж суднових енергетичних установок»).

Опис

Розрахунок енергетичних потоків в елементах суднової енергетичної установки та побудова діаграми їх розподілу : метод. вказівки до виконання розділу дипломного проекту студентів спеціальності 135 «Суднобудування» (спеціалізації «Суднові енергетичні установки та устаткування» та «Експлуатація, випробування та монтаж суднових енергетичних установок») денної та заочної форм навчання / С. Г. Ткаченко, В. С. Хоменко, Р. Ю. Авдюнін. – Миколаїв : Видав. Торубара В. В., 2016. – 24 с.

Ключові слова

енергетичний баланс, теплова потужність, паропродуктивність, танкер, упор гвинта, пропульсивний коефіцієнт

Бібліографічний опис