Розробка та обґрунтування бізнес-плану створення нового підприємства в сфері послуг (створення ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Чеботар, В. О.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Чеботар В. О. «Розробка та обґрунтування бізнес-плану створення нового підприємства в сфері послуг (створення ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ)» бакалавраська робота на здобуття першого ступеня вищої освіти «бакалавр». Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 2022 р. Метою даної кваліфікаційної роботи є розробка бізнес-плану Internet- магазину жіночого одягу. Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються наступні завдання: дослідити соціально-економічну природу, значення та функції підприємства; визначити роль планування у забезпеченні ефективності підприємницької діяльності; дослідити теоретичні аспекти розробки бізнес-плану підприємства, встановити логіку розробки бізнес-плану; проаналізувати розвиток ринку електронної комерції; обґрунтувати бізнес-ідеї створення Internet-магазину і організаційно-правової форми підприємства; розробити бізнес-план проекту створення Internet-магазину. Об’єктом дослідження є бізнес-план створення Internet-магазину. Предметом дослідження є особливості створення Internet-магазину жіночого одягу «Toujours belle» («Завжди красива»).

Опис

Чеботар, В. О. Розробка та обґрунтування бізнес-плану створення нового підприємства в сфері послуг (створення ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ) = Development and justification of the business plan for the creation of a new enterprise in the field of services (creation of an online store) : бакалаврська робота ; спец. 076 “Підприємництвo, тoргівля тa біржoвa діяльніcть“ / В. О. Чеботар ; наук. кер. В. Г. Рогов. – Миколаїв : НУК, 2022. – 111 с.

Ключові слова

підприємство, бізнес-план, аналіз ринку електронної комерції, планування, 076 “Підприємництвo, тoргівля тa біржoвa діяльніcть“, enterprise, business plan, e-commerce market analysis, planning

Бібліографічний опис