Марцінковський Ігор Богданович (до 65-річчя від дня народження)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Автори

Панченко, Т. С.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Бібліографічний покажчик містить перелік наукових та науково-методичних праць Ігора Богдановича Марцінковського – науковця і громадського діяча, лікаря-кардіолога, кандидата медичних наук, доцента кафедри теоретичних основ олімпійського та професійного спорту Навчально-наукового гуманітарного інституту Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова. Мета покажчика – відобразити наукові та науково-методичні праці вченого. До його складу увійшли монографії, підручники, навчальні посібники, методичні вказівки і рекомендації, статті, матеріали доповідей на всеукраїнських та міжнародних наукових, науково-практичних конференціях. Відомості про публікації подано мовою оригіналу. Матеріал у покажчику розташовано за алфавітом прізвищ авторів робіт. Бібліографічний опис праць складено згідно діючих ДСТУ. Нумерація документів у покажчику наскрізна. Всі документи публікуються мовою оригіналу. Для студентів, аспірантів, науковців і спеціалістів різних галузей освіти, науки і виробництва.

Опис

Марцінковський Ігор Богданович (до 65-річчя від дня народження) [Електронний ресурс] : бібліогр. покажчик / уклад. Т. С. Панченко ; за ред. Т. М. Костирко. – Миколаїв : НУК, 2023. – 52 с. – Режим доступу : http://lib.nuos.edu.ua.

Ключові слова

Бібліографічний опис