Оцінка фінансової стійкості страхових компаній

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Байрамов, М. К.
Bairamov, M.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальністю 072 – фінанси, банківська справа і страхування. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 2020. Систематизовано погляди на сутність поняття фінансової стійкості страхової компанії, визначені основні фактори забезпечення фінансової стійкості страхової компанії та надані методи оцінки фінансової стійкості страхової компанії. Здійснена оцінка фінансової стійкості ПрАТ «Провідна» в 2016–2019 рр. Для оцінки фінансової стійкості страхової компанії запропоновано використовувати інтегральний показник. Надані рекомендації щодо підвищення фінансової стійкості страхової компанії.

Опис

Байрамов, М. К. Оцінка фінансової стійкості страхових компаній = Estimation of insurance companies’ financial sustainability : магістерська робота ; спец. 072 “Фінанси, банківська справа та страхування“ / М. К. Байрамов ; наук. кер. А. І. Зінченко. – Миколаїв : НУК, 2020. – 83 с.

Ключові слова

фінансова стійкість страхової компанії, методи оцінки фінансової стійкості, показники фінансової стійкості страхової компанії, 072 “Фінанси, банківська справа та страхування“, financial sustainability of insurance companies, methods of estimation of insurance companies’ financial sustainability, indicators of the insurance company’s financial sustainability

Бібліографічний опис