Профілактика спортивного травматизму спортсменів з настільного тенісу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Зроблений аналіз основних видів травм у спортсменів з настільного тенісу на підставі літературних джерел з поширення спортивних травм у спортсменів з настільного тенісу. Встановлено, що у тенісистів найчастіше травмуються плечовий суглоб, спина, ліктьовий, гомілковостопний суглоби та зап’ясток, а найрозповсюдженішими травмами є розтягнення зв’язок та забої. Причинами виникнення спортивних травм є недотримання вимог порядку проведення тренувальних занять, недоліки у методиці проведення тренувальних змагань, незадовільне матеріально-технічне обладнання місць проведення тренувань і змагань, недостатній медичний контроль за станом здоров’я, недисциплінованість спортсменів, несприятливі метеорологічні та санітарно-гігієнічні умови під час тренувань і змагань та внутрішні фактори. Практика тренерів і спортсменів свідчить, що спортивний травматизм є керованим процесом при умілій організації загальних, властивих усім видам спорту, та спеціальних, характерних цьому виду спорту, заходів профілактики. Заходи попередження спортивного травматизму у спортсменів з настільного тенісу проводяться на початку тренувальних занять, під час їх проведення та із їхнім закінченням. Важливе місце у заходах профілактики мають загальна та спеціальна розминка перед початком заняття та загальна фізична підготовка з розвитком гнучкості, витривалості, сили м’язів кисті, передпліччя і плеча, швидкості переміщення та швидкості реакції і відчуття м’яча.

Опис

Марцінковський, І. Б. Профілактика спортивного травматизму спортсменів з настільного тенісу = Prevention of sports injuries of table tennis athletes / І. Б. Марцінковський, В. Полхутенков // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : Іліон, 2023. – Вип. 16. – С. 27–30.

Ключові слова

профілактика, спортивний травматизм, настільний теніс, prevention, sports injuries, table tennis

Бібліографічний опис