Впровадження міжнародного досвіду легалізації економіки для забезпечення економічної безпеки України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Костенко, Д. О.
Kostenko, D. O.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Костенко Д. О. Впровадження міжнародного досвіду легалізації економіки для забезпечення економічної безпеки України – бакалаврська робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр». – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, 2022. У роботі висвітлено складові економічної безпеки, досліджено вплив тіньової економіки на економічну безпеку країни, проаналізовано міжнародний досвід протидії іллегаційним процесам та вплив зазначених явищ на рівень економічної безпеки України, розглянуто явище протидії процесам іллегалізації та підвищення рівня економічної безпеки в умовах України; визначені напрямки і перспективи протидії іллегаційним процесам в економіці України. Акцентовано увагу, що іллегальні процеси є однією з найбільш серйозних загроз національній економічній безпеці. Зазначено, що тінізація економіки явище комплексне і не лише обумовлює зниження надходжень до бюджетних надходжень, але й суттєво гальмує функціонування держави, сприяє погіршенню економічних показників розвитку країни, та, як наслідок, негативно впливає на усі сфери життя суспільства і, відповідно, – на стан економічної безпеки. Доведено, що зниження рівня тінізації економіки є одним із реальних інструментів підвищення рівня економічної безпеки країни. На підставі аналізу дослідження міжнародного досвіду щодо легалізації незаконних доходів, отриманих у «прихованій» та «неформальній» складових сектору іллегальної економіки констатовано на необхідності легалізації в Україні доходів від незаконної діяльності як реального джерела інвестицій.

Опис

Костенко, Д. О. Впровадження міжнародного досвіду легалізації економіки для забезпечення економічної безпеки України = Introduction of international experience of legalization of the economy to ensure the economic security of Ukraine : бакалаврська робота ; спец. 051 "Економіка" / Д. О. Костенко ; наук. кер. Л. Ю. Вдовиченко. – Миколаїв : НУК, 2022. – 64 с.

Ключові слова

національна економічна безпека, іллегальна економіка, міжнародний досвід легалізації, державне регулювання, економічний розвиток України, 051 "Економіка", national economic security, illegal economy, international experience of legalization, state regulation, economic development of Ukraine

Бібліографічний опис