Методичні підходи до оцінки ефективності регіональної соціальної політики у контексті задоволення суспільних потреб

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Іртищева, І. О.
Гуріна, О. В.
Работін, Ю. А.
Irtysheva, I.
Gurina, О.
Rabotin, Yu.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті обґрунтовано, що в сучасних умовах мотиваційні чинники стають одними з визначальних факторів соціального розвитку та рушійними силами економічного прогресу. Використання теорії мотивації, зокрема теорії потреб, у процесі проектування соціальної політики регіону є важливим чинником її дієвості з позицій впливу на розвиток соціальних процесів у заданому векторі. Автором досліджено наукові підходи до оцінювання ефективності регіональної соціальної політики, запропоновано модель оцінки ефективності соціальної політики регіону крізь призму задоволення суспільних потреб. Уточнено поняття «ефективності регіональної соціальної політики», систематизовано критерії й показники її оцінки у контексті теорії мотивації

Опис

Іртищева, І. О. Методичні підходи до оцінки ефективності регіональної соціальної політики у контексті задоволення суспільних потреб / І. О. Іртищева, О. В. Гуріна, Ю. А. Работін // Вісник ХНАУ. Сер. Економічні науки. – 2018. – № 2. С. 412–422.

Ключові слова

соціальна політика, теорія мотивації, потреби, критерії, людський розвиток, social policy, the theory of motivation, needs, criteria, human development, социальная политика, теория мотивации, потребности, критерии, развитие общества

Бібліографічний опис