Моделі та методи дослідження суднових балок зі зламом стінки та пояску

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Соков, Валерій Миколайович
Коростильов, Леонтій Іванович
Sokov, V. M.
Korostylov, L. I.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У роботі представлено обґрунтування вибору методів розрахунку досліджуваної типової суднової балки зі зламом стінки та пояску шляхом аналізу різних моделей, що застосовуються для розрахунку тонкостінних конструкцій. Проаналізовано теорії розрахунку тонкостінних стержнів з метою можливості їх застосування до досліджуваної балки та показана неможливість застосування цих теорій по причині складної депланації пояску в місцях його зламу та на похилій частині суднової балки. Доведено необхідність застосування по крайній мірі оболонкових, а краще об’ємних моделей теорії пружності. Розглянута проблема ефективної ширини вільного пояску викликаної зсувною затримкою та місцевою втратою стійкості. Показано необхідність врахування депланації пояску при визначенні ефективної ширини. Зроблено огляд публікацій присвячених зсувній затримці і ефективній ширині та виявлені основні тенденції в цьому напрямі. Коротко оглянуті основні методи розрахунку стійкості. Захоплені проблеми зварного шва і оптимального проектування тонкостінних зварних балок стосовно досліджуваної балки.

Опис

Соков, В. М. Моделі та методи дослідження суднових балок зі зламом стінки та пояску = Models and methods of analysis of ship beams with breaks of webs and girdle / В. М. Соков, Л. І. Коростильов // Вісн. ОНМУ. – Одеса : ОНМУ, 2020. – № 3 (63). – С. 76–106.

Ключові слова

тонкостінна балка, балка зі зламом осі, балка зі зламом стінки і пояску, непризматична балка, I- , H- , T- переріз, двотавр, депланація, thin-walled beam, beam with broken axis, beam with break of a web and girdle, nonprismatic beam, I-, H-, T- sections, joist, warping/deplanation

Бібліографічний опис