Сучасний стан фізичного виховання студентів у закладах вищої освіти під час війни в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Автори

Бабаджанян Вікторія
Семаль Наталія
Беседа Наталія
Фаріонов Володимир
Курій Олена

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті розкрито особливості організації фізичного виховання студентів у закладах вищої освіти під час війни в Україні. Виявлено недоліки дистанційного навчання під час занять фізичними вправами. Зазначено сучасні підходи, рішення та методи фізичного виховання студентів в умовах війни. Проведено аналіз рівня фізичної підготовленості та рухової активності студентської молоді в умовах дистанційного навчання. Проаналізовано стан здоров'я сучасної молоді та досліджено рівень мотивації студентів до занять з фізичного виховання. Під час аналізу літературних джерел визначено різні підходи до вирішення цієї проблеми: переосмислення змісту фізкультурно-оздоровчої освіти; удосконалення фізкультурно-оздоровчої роботи у закладах вищої освіти та педагогічної підготовки фахівців; підвищення рівня соматичного здоров'я в результаті впровадження контролю за функціональним станом організму в процесі фізкультурно-оздоровчої діяльності. Певне занепокоєння викликає невизначеність самої системи організації фізичного виховання студентів. На сучасному етапі розвитку суспільства фізична культура є одним з найважливіших чинників формування, зміцнення і збереження здоров'я людини. Все це безпосередньо стосується студентської молоді. Підвищення ефективності фізичного виховання студентів вимагає вирішення низки наукових проблем, пов'язаних з пошуком і науковим обґрунтуванням більш раціональних форм, засобів і методів оптимізації стану їх здоров'я і фізичної працездатності. Визначено, що основним завданням сучасної системи фізичного виховання у закладах вищої освіти є: підвищення у студентів рівня фізичної підготовленості, забезпечення оптимальних умов для їх фізичного розвитку, формування потреби до систематичних занять фізичними вправами. Аргументовано, що кожний заклад вищої освіти та викладачі мають змогу самі обирати методи та способи викладання фізичної культури, головне, щоб студенти досягали результатів та покращували своє фізичне та емоційне здоров’я.

Опис

Сучасний стан фізичного виховання студентів у закладах вищої освіти під час війни в Україні = The current state of physical education of students in higher education institutions during the war in Ukraine / В. Бабаджанян, Н. Семаль, Н. Беседа, В. Фаріонов, О. Курій // Наука і техніка сьогодні. Серії: право, економіка, педагогіка, техніка, фізико-математичні науки. – Київ, 2023. – № 2 (16). – С. 167–176.

Ключові слова

Бібліографічний опис