Сучасний стан наукової сфери та її вплив на інноваційний розвиток

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Іртищева, І. О.
Стегней, М. І.
Білак, Г. Г.
Иртыщева, И. А.
Стегней, М. И.
Билак, Г. Г.
Irtysheva, I. O.
Stegnej, M. I.
Bilak, G. G.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті досліджено окремі параметри наукової сфери України. Проаналізовано джерела фінансування витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт. Окреслено вплив стану наукової сфери на інноваційний розвиток України. Зазначено необхідність переходу до інноваційної моделі структурної перебудови економіки. Визначено першочерговість завдань державного управління в напрямку впровадження дієвих державних механізмів інноваційного розвитку України. Запропоновано здійснювати подальші дослідження інноваційного розвитку України із врахуванням наявних ресурсного і трудового потенціалів з метою забезпечення сталого екологічного розвитку економіки країни.

Опис

Іртищева, І. О. Сучасний стан наукової сфери та її вплив на інноваційний розвиток = The current state of scientific sphere and its impact upon innovative development / І. О.Іртищева, М. І. Стегней, Г. Г. Білак // Наук. вісн. ХДУ. Сер. «Економічні науки». – Херсон : ХДУ, 2014. – Вип. 7, ч. 2. – С. 9–11.

Ключові слова

наукова сфера, інновації, інноваційний розвиток, фінансування та державне управління, научная сфера, инновации, инновационное развитие, финансирование и государственные, scientific sphere, innovations, innovative development, financing and state management

Бібліографічний опис