Підсумки міжвузівського дослідження «Модуль компетентностей бібліотечно-інформаційного фахівця майбутнього»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Мігунова, Т. С.
Migunova, T. S.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті викладені підсумки комплексного міжвузівського дослідження, яке було проведено серед 100 бібліотечних фахівців бібліотек шести провідних ВНЗ м. Миколаєва. Його результати дозволили створити узагальнюючий перелік компетентностей, які повинні бути притаманні бібліотечному фахівцю цифрової епохи
The results of a complex intercollegiate research conducted among 100 library specialists of the six leading Mykolaiv universities are presented in the article. Its results allowed to create a general list of competencies that should be inherent to the library specialist of the digital epoch.

Опис

Мігунова, Т. С. Підсумки міжвузівського дослідження «Модуль компетентностей бібліотечно-інформаційного фахівця майбутнього» [Електронний ресурс] / Т. С. Мігунова // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Візія бібліотеки ВНЗ в контексті розвитку сучасних соціокомунікаційних концепцій». – Миколаїв : Наук. б-ка НУК, 2017. – Режим доступа : http://lib.nuos.edu.ua/uk/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8

Ключові слова

компетентність, дослідження, бібліотека вишу, анкетування, competence, researches, questionnaire

Бібліографічний опис