Моделі і принципи розвитку інформаційних інтерфейсів на морському транспорті

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Носов, П. С.
Бень, А. П.
Носова, Г. В.
Карпова, С. О.
Носов, П. С.
Бень, А. П.
Носова, Г. В.
Карпова, С. О.
Nosov, P. S.
Ben, A. P.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Метою статті є розробка формальних моделей, які описують розвиток інформаційних інтерфейсів з урахуванням їх результативності та тимчасових витрат при експлуатації на морському транспорті, що дозволить поліпшити показники працездатності членів вахтової команди, при виконанні ними професійних обов'язків. У статті проводиться залежність між зміною інформаційних інтерфейсів, таких як ECDIS і судноводіями, що приймають управлінські рішення на морському транспорті. Дана залежність безпосередньо впливає на рівень безпеки, що визначає мету статті як актуальну. Розглянуті питання розвитку інформаційних інтерфейсів, його окремих частин у вигляді обладнання та принципи конфігурації розташування. Запропоновано підходи статистичного розрахунку експлуатаційних властивостей інформаційних інтерфейсів із застосуванням експертного оцінювання.

Опис

Моделі і принципи розвитку інформаційних інтерфейсів на морському транспорті = Models and principles of the development of information interfaces in maritime transport / П. С. Носов, А. П. Бень, Г. В. Носова, С. О. Карпова // Наук. вісн. ХДМА. – Херсон : ХДМА, 2018. – № 1 (18). – С. 178–185.

Ключові слова

формальні моделі, інформаційні інтерфейси, управління судном, людський фактор, формальные модели, информационные интерфейсы, человеческий фактор, formal models, information interfaces, ship control, human factor

Бібліографічний опис