Розробка діагностичних моделей гребної електричної установки змінного струму

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Онищенко, Максим
Onyshchenko, Maksym

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Об’єм пояснювальної записки становить 112 аркушів, вона містить 4 розділи, 43 рисунки, 3 таблиці, 49 найменувань в списку використаної літератури. Мультимедійна презентація представлена на 10 слайдах. Об’єктом дослідження магістерської роботи є виконавчий пристрій гребної електричної установки. Предметом досліджень є діагностичні моделі виконавчого пристрою гребної електричної установки змінного струму. Метою роботи є розробка діагностичних моделей гребної електричної установки змінного струму. В кваліфікаційній роботі проаналізовано надійність елементів виконавчого пристрою гребної електричної установки змінного струму. Розглянуто чинники, що впливають на надійність елементів гребної електричної установки при експлуатації, а також методи підтримки безвідмовності і підвищення ремонтопридатності. Проаналізовано методи діагностування елементів гребної електричної установки змінного струму. Побудовано структурні і функціональні схеми виконавчого пристрою гребної електричної установки змінного струму з асинхронним двигуном і з синхронним двигуном. Розроблено діагностичні моделі виконавчого пристрою гребної електричної установки змінного струму. Розроблено алгоритм перевірки ступеня працездатності виконавчого пристрою гребної електричної установки змінного струму. Також розглянуто положення Міжнародної конвенції МАРПОЛ 73/78 по запобіганню забруднення з суден.

Опис

Онищенко, М. В. Розробка діагностичних моделей гребної електричної установки змінного струму = Development of diagnostic models of rowing electrical installation alternating current : робота магістра ; 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" / М. В. Онищенко ; наук. кер. В. І. Костюченко. – Херсон : ХФ НУК, 2020. – 112 с.

Ключові слова

гребна електрична установка, діагностична модель, діаграма проходження сигналів, об'єкт діагностування, суднове електрообладнання, comb electric installation, diagnostic model, signal flow diagram, object of diagnosis, ship electrical equipment

Бібліографічний опис