Екологічний моніторинг морських та лиманних акваторій Північного Причорномор’я в межах Миколаївської області

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Тимченко Інна Вікторівна
Грубий Микола Васильович
Tymchenko Inna
Hrubyy Mykola

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В роботі проведено аналіз екологічного стану лиманних та морських акваторій Північного Причорномор’я в межах Миколаївської області з використанням супутникових знімків, оцінено основні чинники впливу на водні об’єкти, а також заходи, які сприятимуть запобіганню забрудненню та захисту водних об’єктів в післявоєнний період.

Опис

Тимченко, І. В. Екологічний моніторинг морських та лиманних акваторій Північного Причорномор’я в межах Миколаївської області = Environmental monitoring of marine and estuary waters of the Northern Black Sea within Mykolaiv region / І. В. Тимченко, М. В. Грубий // Матеріали ХIII міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : Вид. Торубара В. В., 2022. – С. 276–279.

Ключові слова

Бібліографічний опис