Пристрій для реєстрації сигналу проковзування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Кондратенко, Юрій Пантелійович
Топалов, Андрій Миколайович
Герасін, Олександр Сергійович

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Пристрій для реєстрації сигналу проковзування містить датчик проковзування, встановлений у конічному пазу принаймні однієї з губок захвату адаптивного робота, кожна з яких пов'язана із приводом їхнього переміщення, підключеним до виходу блоку керування, вхід якого зв'язаний з блоком корекції стискального зусилля, який містить вимірювальний блок, детектор та аналогоцифровий перетворювач, поверхня паза виконана конічною, а датчик проковзування виконаний у вигляді стрижня, розташованого усередині паза конічної форми і одним кінцем зв'язаного з губкою, наконечника, розташованого на іншому кінці стрижня й підпружиненого до нього, та реєструвального елемента, виконаного у вигляді конденсатора, причому стрижень пружно зв'язаний з губкою, а обкладинки конденсатора, що розташовані на зовнішній поверхні стрижня та внутрішній поверхні конічного паза, підключені до входів вимірювального блока, зв'язаного через детектор з аналого-цифровим перетворювачем, вихід якого підключений до блока керування приводом губок. Введено додаткову пружну еластичну оболонку напівсферичного типу, яка жорстко зв'язана з наконечником в околі точки контактування опуклої форми додаткової оболонки з робочою поверхнею наконечника, один кінець стрижня зв'язаний з відповідною губкою за допомогою сферичного шарніру, а на контактній поверхні відповідної губки виконано круговий паз, в якому по круговому контуру основи конічного пазу за допомогою притискного кільця і гвинто-різьбових з'єднань герметично закріплена основа додаткової пружної оболонки.

Опис

Пат. 95803 Україна. Пристрій для реєстрації сигналу проковзування / Ю. П. Кондратенко, А. М. Топалов, О. С. Герасін (Україна). – Заявл. 01.07.2014 ; опубл. 12.01.2015, Бюл. № 1.

Ключові слова

Бібліографічний опис