Підвищення надійності роботи дизель-редукторного агрегату при зміні виду палива з удосконаленням конструкції шатуна. Прототип 6ЧСПН18/22

dc.contributor.advisorНестеренко В. В.
dc.contributor.authorЛитвиненко Максим Сергійович
dc.date.accessioned2023-09-08T08:50:27Z
dc.date.available2023-09-08T08:50:27Z
dc.date.issued2023
dc.descriptionЛитвиненко, М. С. Підвищення надійності роботи дизель-редукторного агрегату при зміні виду палива з удосконаленням конструкції шатуна. Прототип 6ЧСПН18/2 : бакалаврська робота ; спец. 142 "Енергетичне машинобудування" / М. С. Литвиненко ; наук. кер. В. В. Нестеренко. – Первомайськ : ПННІ НУК, 2023. – 78 с.
dc.description.abstractЗавданням кваліфікаційної роботи є розробка конструкції суднового дизельного двигуна потужністю 160 кВт для реконструкції теплоходу типу "ОМ" з розробкою конструкції шатуна, що забезпечить надійну та довготривалу роботу дизеля в цілому. За базовий двигун при проектуванні був обраний дизель-редукторний агрегат з наддувом 6ЧСПН18/22, конструкція якого добре відпрацьована і який надійно працює при частоті обертання колінчастого валу n=750хв-1, але його потужність Р=150 кВт є недостатньою. Аналіз конструкцій та параметрів дизельних двигунів вітчизняного та зарубіжного виробництва свідчить про те, що збільшення їх потужності проводиться за рахунок тиску наддуву. При цьому зростає теплове навантаження шатунно-поршневої групи двигуна. Тому в кваліфікаційній роботі збільшена потужність проектованого дизель-редукторного агрегату 6ЧСПН18/22 Р=160 кВт отримана за рахунок підвищення тиску наддуву. Для забезпечення високих ресурсних показників запроектованого двигуна та надійності його роботи, а також для зручності монтажу та демонтажу при ремонті двигуна вдосконалена конструкція шатуна. Виконано розрахунки шатуна морського типу. Визначені заходи по охороні праці на електростанції, проведені розробки заходів з охорони праці та навколишнього середовища. В графічній частині виконано креслення: загальний вигляд дизель- редукторного агрегату з наддувом 6ЧСПН18/22, поперечний розріз двигуна, складальні креслення шатуна двигуна-прототипу та проектованого двигуна, робочі креслення деталей шатуна та шатунного болта.
dc.description.abstract1The task of the qualification work is to develop the design of the ship's diesel engine with a capacity of 160 kW for the reconstruction of the ship type "OM" with the development of the design of the connecting rod, which will ensure reliable and long-term operation of the diesel engine as a whole. For the basic engine in the design was chosen diesel-reduction unit with supercharged 6ChSPN18/22, the design of which is well worked out and which works reliably at a crankshaft speed n = 750min-1, but its power P = 150 kW is insufficient. The analysis of designs and parameters of diesel engines of domestic and foreign production shows that the increase in their power is due to the boost pressure. This increases the heat load of the connecting rod-piston group of the engine. Therefore, in the qualification work increased power of the designed dieselreduction unit 6ChSPN18/22 P = 160 kW is obtained by increasing the boost pressure. To ensure high resource performance of the designed engine and reliability of its operation, as well as for ease of installation and dismantling during engine repair, the design of the connecting rod has been improved. Calculations of the sea-type connecting rod are performed. Measures for labor protection at power plants have been determined, measures for labor protection and environment have been developed. In the graphic part the drawings are made: general view of the dieselreduction unit with supercharging 6ChSPN18/22, cross section of the engine, assembly drawings of the connecting rod of the prototype engine and the designed engine, working drawings of the connecting rod and connecting rod bolt.
dc.identifier.urihttp://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/6857
dc.language.isouk
dc.titleПідвищення надійності роботи дизель-редукторного агрегату при зміні виду палива з удосконаленням конструкції шатуна. Прототип 6ЧСПН18/22
dc.typeBachelorWork

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Lytvynenko_bakalavr.pdf
Розмір:
2.61 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
4.38 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: