Покращення техніко-економічних показників дизельного двигуна потужністю 950 кВт при роботі на паливній емульсії з розробкою системи підготовки палива

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В кваліфікаційній магістерській роботі «Покращення техніко-економічних показників дизельного двигуна потужністю 950 кВт при роботі на паливній емульсії з розробкою системи підготовки палива». приведений опис конструкції двигуна - прототипу 6ЧН26/34, виконані розрахунки робочого процесу, теплового балансу та динаміки двигуна, проведений аналіз паливних систем ДВЗ, обґрунтовано рішення по вдосконаленню паливної системи дизеля-прототипу, яка передбачає застосовування рослинної олії у вигляді водопаливної емульсії і її попередній підігрів та застосування форсунки з покращеною конструкцією розпилювача. В графічній частини роботи виконані складальне креслення двигуна, форсунки, принципова схема паливної системи, робоче креслення розпилювача, індикаторна діаграма та діаграми сил, що діють в КШМ.

Опис

Волков, О. О. Покращення техніко-економічних показників дизельного двигуна потужністю 950 кВт при роботі на паливній емульсії з розробкою системи підготовки палива : магістерська робота ; спец. 131 ''Прикладна механіка'' / О. О. Волков ; наук. кер. Б. Г. Тимошевський. – Первомайськ : ПННІ НУК, 2023. – 64 с.

Ключові слова

Дизельний двигун, індикаторна діаграма, діаграми сил, тепловий баланс, водо-паливна емульсія, форсунка, розпилювач, 131 ''Прикладна механіка''

Бібліографічний опис