Розробка технології автоматичного наплавлення під флюсом конструкційних сталей з високочастотними коливаннями електрода

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Сімутєнков, І. В.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація присвячена розробці технології автоматичного наплавлення під флюсом з керуванням характером переносу метала шляхом збудження у електродному дроті високочастотних коливань (ВКЕ) за допомогою спеціального механічного генератора. У роботі встановлено, що зі збільшенням частоти і амплітуди ВКЕ, при збережені стабільності дугового процесу, змінюється характер переносу електродного метала і зростає продуктивність наплавлення. Показано також, що ВКЕ сприяють розосередженню тепла зварювальної дуги, внаслідок чого глибина проплавлення і частка участі основного метала у наплавленому знижуються. Розроблено методику розрахунку параметрів ВКЕ - частоти і амплітуди - для керування продуктивністю наплавлення, розмірами наплавленого шару, часткою участі основного метала. Технологія автоматичного наплавлення під флюсом з ВКЕ впроваджена на суднобудівних підприємствах України
The dissertation thesis is devoted to development of technology of automatic submerged cladding by controlling the metal transfer, implemented by high- frequency vibrations of the electrode wire produced using a special pulse generator mounted in a standard displacement of welding equipment. It is found that with increasing frequency and amplitude of the vibrations of the electrode thickness of the droplet located on the end of the electrode, and the amount of heat transferred from the arc to the electrode and the mass of the weld metal increase. As the amplitude of the vibrations is due to the dispersal of heat arc the penetration depth and the stake of the base metal in the weld decrease. Based on the mathematical model was developed calculation method which establishes a relationship between the parameters of high-frequency vibrations of the electrode - frequency and amplitude and target parameters, weight drops, the deposition rate, the size of the cladding layer of the base metal stakes. The technology of automatic submerged cladding with high-frequency vibrations of the electrode is applied at Ukrainian shipyards.

Опис

Сімутєнков, І. В. Розробка технології автоматичного наплавлення під флюсом конструкційних сталей з високочастотними коливаннями електрода : автореф. дис. ... канд. тех. наук : 05.03.06 / І. В. Сімутєнков ; НУК ім. адмірала Макарова ; наук. кер. С. В. Драган. – Миколаїв, 2015. – 22 с.

Ключові слова

автоматичне наплавлення під флюсом, коливання електрода, керування характером перенесення метала, зона проплавлення, механічний генератор, властивості наплавленого шару, технологія, automatic submerged arc cladding, vibrations of the electrode, control the character of metal transfer, the area of penetration, a mechanical oscillator, properties of the deposited layer, technology

Бібліографічний опис

Зібрання