Дослідження функціонування системи екологічної безпеки філії "Ольвія" державного підприємства "Адміністрація морських портів України" (адміністрація спеціалізованого морського порту "Ольвія")

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Білопольська, Т. О.
Худолій, О. В.
Bilopolska, T.
Khudoliy, O.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Магістерська робота присвячена аналізу функціонування системи екологічної безпеки філії "Ольвія" ДП "Адміністрація морських портів України" (адміністрація спеціалізованого морського порту "Ольвія").В роботі проведено аналіз сучасного стану виробничо-екологічних аспектів діяльності філії "Ольвія" ДП "АМПУ", представлена її загальна характеристика. Проаналізовано виробничу діяльність та екологічні аспекти філії "Ольвія" ДП "АМПУ". Приділено велику увагу аналізу функціонування екологічного менеджменту філії "Ольвія" ДП "АМПУ" та визначення області її застосування. Проведена ідентифікація можливих аварійних ситуацій та заходи щодо мінімізації їх виникнення. Досліджено екологічну безпеку ліквідації аварійних розливів забруднюючих речовин філії "Ольвія" ДП "АМПУ", проведено розрахунок критеріїв небезпеки аварій з розливом нафти на акваторії філії та запропоновано організаційно-технічні заходи і засоби щодо їх локалізації та ліквідації. Проведено дослідження екологічної безпеки проведення днопоглиблювальних робіт в акваторії філії "Ольвія" ДП "АМПУ", розглянуто організацію та управління проведення робіт. Проаналізовано їх вплив на водне та геологічне середовище. Запропоновано заходи щодо запобігання виникнення аварійних ситуацій. Розглянуто екологічну безпеку поводження з судновими відходами філії "Ольвія" ДП "АМПУ", розглянуто організацію поводження з відходами філії, описано порядок приймання суднових відходів.В роботі розглянуто питання охорони праці у відділі екологічної безпеки філії "Ольвія" ДП "АМПУ". Проведено розрахунок компенсаційного платежу за збиток, нанесений навколишньому середовищу при проведенні днопоглиблювальних робіт.

Опис

Білопольська, Т. О. Дослідження функціонування системи екологічної безпеки філії "Ольвія" державного підприємства "Адміністрація морських портів України" (адміністрація спеціалізованого морського порту "Ольвія") = "Study of the functioning of the system of ecological safety of the branch" Olvia "of the state enterprise" Administration of seaports of Ukraine "(administration of the specialized seaport" Olvia ") : магістерська робота ; спец. 183 “Технології захисту навколишнього середовища“ / Т. О. Білопольська, О. В. Худолій ; наук. кер. І. В. Ремешевська. – Миколаїв : НУК, 2020. – 221 с.

Ключові слова

екологічна безпека, морські порти, екологічний менеджмент, суднові відходи, днопоглиблювальні роботи, аварійні розливи, 183 “Технології захисту навколишнього середовища“, ecological safety, seaports, ecological management, ship waste, dredging works, emergency spills

Бібліографічний опис