Значення параметрів абразивного рельєфу різальної поверхні абразивних кругів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Кравченко, Юрій Григорович
Пацера, Сергій Тихонович
Kravchenko, Yuriy G.
Patsera, Sergiy T.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Анотація. Мета – встановити залежність відносної опорної довжини профіля і середньої відстані між зернами від параметрів характеристики абразивного круга. Методика. За допомогою установки авторської розробки для профілографування рельєфу різальної поверхні шліфувальних кругів прямолінійно по одній трасі після правки алмазом в оправі і після шліфування проведені дослідження впливу параметрів характеристики абразивних кругів (зернистості, твердості і структури) на відносну опорну довжину і середню відстань між виступами профіля по глибині рельєфу. Для досягнення поставленої мети були проведені три серії однофакторних досліджень рельєфу різальної поверхні кругів. Застосована апроксимація експериментальних залежностей в логарифмічній системі координат методами визначення показника ступеня при аргументі і підборі поправочного коефіцієнта на твердість. Результати. Діяння процесу правки описано показаними на графіках залежностями. По мірі збільшення зернистості відбувається суттєве зменшення опорної довжини і збільшення відстані між виступами профіля. Шліфувальні круги з більшою твердістю мають більше значення опорної довжини і меншу відстань між виступами профіля. Збільшення номера структури кругів приводить до незначного зменшення опорної довжини і зростання відстані між виступами профіля. У разі шліфування зносостійких швидкорізальних сталей характерне деяке збільшення опорної довжини профіля, а середня відстань між виступами профіля залишається майже без змін.

Опис

Кравченко, Ю. Г. Значення параметрів абразивного рельєфу різальної поверхні абразивних кругів = The values of the parametres of the abrasive relief of the cutting surface of the abrasive wheels / Ю. Г. Кравченко, С. Т. Пацера // Shipbuilding & Marine Infrastructure. – 2019. – № 1 (11). – C. 32–39.

Ключові слова

абразивні круги, різальна поверхня, абразивний рельєф, шліфування, параметри рельєфу, відносна опорна довжина, відстань між зернами, abrasive wheels, cutting surface, abrasive relief, grindin, relief parameters, relative support length, distance between grains

Бібліографічний опис

Зібрання