Економічна глобалізація як ефективна форма інтеграції світової економіки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Максимішин, О. М.
Трунін, К. С.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Тези присвячені розгляданню питання глобалізації як розвитку та інтеграції світової економіки. Проаналізовано поняття глобалізації на основі тверджень дослідників. Автор акцентує увагу на причини та шляхи покращення світової економіки через застосування глобалізації.
Abstracts are devoted to the study of the development of globalization as an effective form of integration of the global economy. The concept of globalization is analyzed based on the claims of researchers. The author focuses on the causes and ways of improving the global economy through the application of globalization.

Опис

Максимішин, О. М. Економічна глобалізація як ефективна форма інтеграції світової економіки / О. М. Максимішин, К. С. Трунін // Матеріали всеукр. наук. екон. читань з міжнар. участю «Трансформація економічних процесів у морегосподарському комплексі України», 17–18 груд. 2019 р. – Миколаїв : Вид. Торубара В. В., 2019. – С. 9–14.

Ключові слова

глобалізація, світова економіка, інтеграція, розвиток, механізм, Globalization, global economy, integration, development, mechanism

Бібліографічний опис