Тези доповідей студентських конференцій

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 16 з 16
 • Документ
  Проблеми та шляхи відновлення судноплавства в Україні
  (2019) Чікал, М. А.; Тубальцева, Н. П.; Москаленко, К. С.; Chikal, M.; Tubaltseva, N.; Moskalenko, K.
  Проведено дослідження з пошуку факторів, які негативно впливають на становлення судноплавства в Україні. Запропоновано засоби і варіанти розвитку судноплавства в Україні.
 • Документ
  Функція регулювання в бухгалтерському обліку на прикладі АМПУ Миколаївської філії «Дельта-Лоцман»
  (2019) Трегубенко, Т. В.; Трунін, К. С.; Tregubenko, T. V.; Trunin, K. S.
  Розглянуто використання функції регулювання в бухгалтерському обліку, принципи та концепція формування поняття «бухгалтерського менеджменту».
 • Документ
  Україна в проектах Нового шовкового шляху
  (2019) Ганчо, Н. А.; Назрієва, З. Т.; Коляда, Н. О.
  В доповіді обґрунтована важливість ініційованого урядом КНР логістичного мегапроекту «Новий шовковий шлях». Розглянуто варіанти участі України в проекті Нового шовкового шляху.
 • Документ
  Розвиток та оцінка систем управління інноваційними процесами. Національні та регіональні особливості
  (2019) Ганза, А. А.; Hanza, A. A.
  Розглянуті причини виникнення та особливості національних і регіональних інноваційних систем. Запропоновано означення регіональної інноваційної системи. На основі аналізу інноваційного потенціалу регіонів України здійснено їхній розподіл на групи та обґрунтована доцільність створення в окремих регіонах України інноваційних кластерів.
 • Документ
  Інформаційне забезпечення системи логістичного управління підприємства
  (2019) Мельник, А. І.; Запорожець, І. М.
  Доповідь присвячена розгляду корпоративної інформаційної системи, яка представлена в Україні – SAP R/3. Розглянуто її структуру та етапи реалізації з метою удосконалення системи логістичного управління підприємством.
 • Документ
  Системи технологій морегосподарського комплексу України
  (2019) Куляндра, О. Є.; Швець, А. А.; Трунін, К. С.; Kulyandra, О.; Shvets, A.
  У статті визначено системи технологій морегосподарського комплексу України. Досліджено структуру та стан морегосподарського комплексу України та виявлено тенденції його функціонування. Визначено, що функціонування морегосподарського комплексу України свідчить про його невідповідність зростаючим потребам морської галузі, вимогам європейських стандартів щодо морської діяльності. Визначено основні завдання розвитку системи технологій морегосподарського комплексу України.
 • Документ
  Вплив системи збалансованих показників на ефективність підприємства
  (2019) Кошик, О. М.
  В доповіді запропоновано механізм функціонування підприємства з елементами розробки системи збалансованих показників та використання інформаційної системи упрвіління менеджменту.
 • Документ
  Державне стратегічне управління інноваційною діяльністю
  (2019) Косьянова, О. О.; Трунін, К. С.
  В доповіді розглянуто проблему вибору державної інноваційної стратегії в умовах нестабільного середовища і створення сприятливого інвестиційного клімату, враховуючи культурні і економічні аспекти.
 • Документ
  Сутність корпоративної безпеки підприємства
  (2019) Грішина, В. П.; Grishina, V. P.
  У доповіді представлено особливості залучення іноземних інвестицій в Україну. Обґрунтовано позитивні та негативні чинники при залученні іноземних інвестицій в Україні. Висвітлено основні підходи до вдосконалення державної політики щодо покращення залучення іноземних інвестицій в Україні для успішного функціонування національної економіки та забезпечення конкурентоспроможності на світовому ринку.
 • Документ
  Організація бюджетного управління на виробничому підприємстві
  (2019) Лощинська, С. В.; Loshchynska, S. V.
  Доповідь присвячено дослідженню підходів до розуміння бюджетування як технології управління. Розглянуто поняття «бюджетування». Виділено складові бюджетного процесу як управлінської категорії. Наведена організаційна та фінансова структура на виробничому підприємстві. Показана система бюджетів. Запропоновані мотиваційні механізми через центри фінансової відповідальності та інформаційне забезпечення системи бюджетів.
 • Документ
  Економічна глобалізація як ефективна форма інтеграції світової економіки
  (2019) Нікішенко, Т. В.; Тубальцева, Н. П.; Nikyshenko, Т. V.
  Розглянуто сутність та особливості процесу глобалізації. Систематизовано нові риси інтернаціоналізації світової економіки. Визначено напрямки та наслідки інтеграції світової економіки.
 • Документ
  Глобалізація системи криптовалют. Якісний вплив на економіку України
  (2019) Васильєва, А. В.; Тубальцева, Н. П.; Vasilieva, A. V.
  Розглянуто глобалізацію системи криптовалюти в світовій економіці, а також виявлені позитивні та негативні сторони введення криптовалюти в економіку України.
 • Документ
  Тенденції розвитку логістичного управління в морегосподарському комплексі України
  (2019) Орліченко, М. О.; Лясова, І. В.; Тубальцева, Н. П.; Orlichenko, M. O.
  Розглянуто вплив логістичної системи на морегосподарський комплекс України. Переваги морських перевезень. Виявлено основні етапи логістичного управління для вдалого керування морським сектором країни.
 • Документ
  Підходи до розвитку морегосподарського комплексу України
  (2019) Малашевич, М. О.; Тубальцева, Н. П.; Malashevych, M. O.
  Розглянуто проблеми формування концепції морегосподарського комплексу (МГК) України, принципи її формування та підходи до розвитку морегосподарського комплексу України.
 • Документ
  Економічна глобалізація як ефективна форма інтеграції світової економіки
  (2019) Максимішин, О. М.; Трунін, К. С.
  Тези присвячені розгляданню питання глобалізації як розвитку та інтеграції світової економіки. Проаналізовано поняття глобалізації на основі тверджень дослідників. Автор акцентує увагу на причини та шляхи покращення світової економіки через застосування глобалізації.
 • Документ
  Системи технологій у морегосподарському комплексі в Україні
  (2019) Куляндра, О. Є.; Швець, А. А.; Kulyandra, О.; Shvets, A.
  У статті визначено системи технологій морегосподарського комплексу в Україні. Досліджено структуру та стан морегосподарського комплексу України та виявлено тенденції його функціонування. Визначено, що функціонування морегосподарського комплексу України свідчить про його невідповідність зростаючим потребам морської галузі, вимогам європейських стандартів щодо морської діяльності. Визначено основні завдання розвитку системи технологій морегосподарського комплексу України.