Удосконалення моделей управління командою в проєктах розробки інформаційних систем програмного забезпечення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Савенко, Д. О.
Savenko, D. O.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Савенко Д.О. Удосконалення моделей управління командою в проєктах розробки інформаційних систем програмного забезпечення. На правах рукопису. Магістерська робота за спеціальністю 122– Комп’ютерні науки, освітня програма – Управління проєктами. Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова. Миколаїв, 2022. В представленій магістерській роботі проведено дослідження процесу управління проєктами розробки МП-систем. Результатом якого стала вдосконалена на основі Stage-Gate модель управління, яка враховує усі аспекти процессу розробки мультипроцесорних систем, для подальшого ії використання для проєктування подібних систем.

Опис

Савенко, Д. О. Удосконалення моделей управління командою в проєктах розробки інформаційних систем програмного забезпечення = Improvement of team management models in software information system development projects : магістерська робота ; спец. 122 "Комп’ютерні науки" / Д. О. Савенко ; наук. кер. Лб. С. Чернова. – Миколаїв : НУК, 2022. – 79 с.

Ключові слова

управління командою, якість, моделі, програмне забезпечення, Stage-Gate, 122 "Комп’ютерні науки", team management, quality, models, software, Stage-Gate

Бібліографічний опис