Підвищення ефективності бензинових поршневих двигунів застосуванням добавок синтез-газу = Increasing the efficiency of gasoline piston engines by adding synthesis gas

Вантажиться...
Ескіз

Дата

Автори

Познанський, А. С.
Poznanskyi, A. S.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки». – Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, Миколаїв, 2017. Дисертація присвячена вирішенню задачі підвищення ефективних показників двигунів, що працюють на альтернативному паливі = Dissertation for the degree of Candidate of Technical Sciences (PhD) by the specialty 05.05.03 “Engines and power plants”. – Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv, 2017. The dissertation suggests a solution to the problem of improving the efficiency indicators of the engines operating on alternative fuels (namely, on the mixture of gasoline and synthesis gas) through the rational organization of the combustion process.

Опис

Познанський, А. С. Підвищення ефективності бензинових поршневих двигунів застосуванням добавок синтез-газу : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.05.03 / А. С. Познанський ; НУК ім. адмірала Макарова ; наук. кер. М. Р. Ткач. – Миколаїв, 2018. – 23 с.

Ключові слова

альтернативне паливо, етанол, синтез-газ, робочий процес, показник характеру згоряння, тривалість згоряння, alternative fuel, ethanol, synthesis gas, operating process, combustion index, duration of combustion

Бібліографічний опис

Зібрання