Знаки-символи в художньому дискурсі Е. По: впливовий вимір (проблеми конструювання Інтернет-каталога)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Юсупов, І.
Yusupov, I.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Юсупов І. «Знаки-символи в художньому дискурсі Е. По: впливовий вимір (проблеми конструювання Інтернет-каталога)». Роботу присвячено питанню проблеми конструювання Інтернет-каталога з теми «Знаки-символи в художньому дискурсі Е. По: впливовий вимір». У роботі охарактеризовано основні положення лінгвосеміотики як науки, охарактеризовано лінгвосеміотичний простір художнього твору та тексту. Охарактеризовано поняття знаку як центрального поняття лінгвосеміотики, висвітлено основні дефініції, ознаки, функції знаку-символу. У роботі було представлено кластерний підхід визначення семантики знаків-символів у художньому дискурсі Е. По, а також проаналізовано впливовий потенціал знаків-символів у художньому дискурсі Е. По. Перспективи дослідження пояснюються можливістю використання результатів під час офф- та онлайн викладання спецкурсів із лінгвосеміотики та НЛП, почасти – з дискурсології; у ході написання студентами курсових і дипломних робіт; у створенні традиційних та електронних словників.

Опис

Юсупов, І. Ш. Знаки-символи в художньому дискурсі Е. По: впливовий вимір (проблеми конструювання Інтернет-каталога) = Signs-symbols in the artistic discourse of E. Poe: the influential dimension (problems of designing an Internet catalog) : бакалаврська робота ; спец. 035 “Філологія“ / І. Ш. Юсупов ; наук. кер. О. В. Щербак. – Миколаїв : НУК, 2021. – 59 c.

Ключові слова

лінгвосеміонтика, вплив, впливовий вимір, знак, знак-символ, художній дискурс, Е. По., 035 “Філологія“, лингвосемионтика, влияние, влиятельное измерение, знак, знак-символ, художественный дискурс, Эдгар По, linguosemiontics, influence, influential dimension, sign, sign-symbol, artistic discourse, E. Poe

Бібліографічний опис